Όροι και Προϋποθέσεις για το Blue Air Wallet

Το Blue Air Wallet είναι η παροχή ειδικής προσφοράς που λειτουργεί με βάση και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Ταξιδιού και τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο της Εταιρείας, ο οποίος παρέχει στον Κάτοχο ορισμένες παροχές όπως καθορίζονται πιο κάτω. 

Κάτοχος του Blue Air Wallet είναι το πρόσωπο που ονομάστηκε κάτοχος Blue Air Wallet κατά την αίτηση για το Blue Air Wallet.

Η Blue Air προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το Blue Air Wallet, συνδεδεμένο με τον λογαριασμό τους Blue Air, στον οποίο μπορούν να καταχωρήσουν ένα προκαθορισμένο χρηματικό ποσό, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα μπόνους με βάση το ποσό των χρημάτων που έχουν κατατεθεί. The Holder must be at least 18 years old at the moment of the Blue Air Wallet activation.

Υπάρχουν έξι τύποι μπόνους Blue Air Wallets, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Εάν ο πελάτης καταθέσει μεταξύ €50 και €99 στο πορτοφόλι της Blue Air, λαμβάνει μπόνους 5%.
  • Εάν ο πελάτης καταθέσει μεταξύ €100 και €199 στο πορτοφόλι της Blue Air, λαμβάνει μπόνους 10%.
  • Εάν ο πελάτης καταθέσει μεταξύ €200 και €399 στο πορτοφόλι της Blue Air, λαμβάνει μπόνους 15%.
  • Εάν ο πελάτης καταθέσει μεταξύ €400 και €699 στο Blue Air Wallet, λαμβάνει μπόνους 20%.
  • Εάν ο πελάτης καταθέσει μεταξύ €700 και €999 στο Blue Air Wallet, λαμβάνει μπόνους 25%.
  • Εάν ο πελάτης καταθέσει μεταξύ €1000 και €2000 στο Blue Air Wallet, λαμβάνει μπόνους 30%.

Το Blue Air Wallet μπορεί να δημιουργηθεί στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής και δημιουργώντας λογαριασμό για τον κάτοχο του Blue Air Wallet.

Το Blue Air Wallet παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το ποσό της προσφοράς, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που κατατέθηκε και το ειδικό μπόνους που έλαβε σε αντάλλαγμα, προκειμένου να πραγματοποιήσει πληρωμές για οποιεσδήποτε διαδικτυακές αγορές υπηρεσιών Blue Air. Σημειώστε ότι, οι πελάτες δεν μπορούν να αγοράσουν την ετήσια συνδρομή Blue Benefits με το χρηματικό ποσό που διατίθεται στο Blue Air Wallet.

Με την ιδιότητα του κατόχου του Blue Air Wallet, ο πελάτης θα εγγραφεί αυτόματα στο ενημερωτικό δελτίο της Blue Air. Ο πελάτης μπορεί να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή.

Τα οφέλη του Blue Air Wallet μπορούν να αλλάξουν από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή, με προηγούμενη ειδοποίηση προς τον κάτοχο του Blue Air Wallet. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να τερματίσει το Blue Air Wallet εάν δεν αποδέχεται τις τροποποιήσεις που έγιναν με αποστολή ειδοποίησης τερματισμού στην Εταιρεία. Εάν ο πελάτης επιλέξει να τερματίσει το Blue Air Wallet, το χρηματικό ποσό που υπάρχει στο Blue Air Wallet δεν επιστρέφεται.

Τα πλεονεκτήματα του Blue Air Wallet είναι μη μεταβιβάσιμα. Ο κάτοχος του Blue Air Wallet πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία όταν λάβει γνώση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των παροχών του.

Οι υπηρεσίες που αγοράζονται με τη χρήση του Blue Air Wallet δεν προσφέρονται για εμπορικούς σκοπούς σε καμία άλλη πλατφόρμα.

Ο κάτοχος του Blue Air Wallet θα παρέχει ακριβείς και αληθείς προσωπικές πληροφορίες κατά την υποβολή αίτησης για το Blue Air Wallet. Η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται το απόρρητο των πελατών της, συμμορφούμενο με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 για την Γενική Προστασία Δεδομένων (ΕΕΔ) 2016/679 (“GDPR”).

 Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Εταιρεία θα συλλέξει ορισμένες πληροφορίες («προσωπικά δεδομένα») που παρέχει ο πελάτης κατά τη διάρκεια της εγγραφής (για παράδειγμα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τίτλος, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ.) και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στους παρόντες όρους ταξιδιού, να ενημερώνει τον πελάτη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, τις προωθητικές προσφορές καθώς και την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Blue Air, ελέγξτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Κάθε κατάθεση που πραγματοποιείται από τον πελάτη ισχύει για περίοδο 12 (δώδεκα) ημερολογιακών μηνών που αρχίζει την ημέρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας συναλλαγής. Η Blue Air θα αποστέλλει ειδοποιήσεις / υπενθυμίσεις όταν το ποσό που έχει κατατεθεί στο Blue Air Wallet πρόκειται να λήξει, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρηματικό ποσό που διατίθεται στο Blue Air Wallet για την αγορά υπηρεσιών της Blue Air. Μόλις περάσει η ημερομηνία λήξης του ποσού που έχει κατατεθεί στο Blue Air Wallet και ο κάτοχος του πορτοφολιού Blue Air δεν χρησιμοποιήσει τα υπολειπόμενα χρήματα, αυτά δεν θα επιστραφούν στον πελάτη.

Οι όροι ταξιδιού της Blue Air ισχύουν για όλες τις κρατήσεις ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται από τον κάτοχο του Blue Air Wallet.

Η Blue Air διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στο Blue Air Wallet σε οποιοδήποτε άτομο και / ή να καταργήσει την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

©Blue Air. All Rights Reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.